Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:37:36
+00:36:14
6963 2022
K30 : 983
294 / 356
-00:29:57
+00:27:23
01:10:31
-00:36:14
+00:41:02
10870 3502
460 / 490
-00:30:25
+00:41:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii