Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:44
-00:40:26
+00:33:24
6225 4617
M30 : 2046
270 / 372
-00:24:33
+00:28:10
00:59:07
-00:47:38
+00:29:38
7037 5615
364 / 592
-00:25:39
+00:21:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii