Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:20
-00:31:50
+00:42:00
7897 5325
M40 : 1270
153 / 164
-00:11:54
+00:34:08
01:09:54
-00:40:00
+00:40:56
8158 5475
174 / 189
-00:25:15
+00:29:45
01:04:32
-00:42:13
+00:35:03
9288 6743
189 / 244
-00:28:31
+00:25:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii