Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:52
-00:32:30
+00:40:31
7182 2378
K30 : 1109
330 / 360
-00:16:55
+00:39:35
01:07:02
-00:42:52
+00:38:04
7718 2418
369 / 414
-00:17:27
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii