Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:25
-00:21:34
+00:38:28
5641 1931
K40 : 245
204 / 220
-00:14:41
+00:30:49
00:33:18
-00:15:26
+00:16:51
1341 1341
53 / 86
-00:12:33
+00:10:46
01:05:55
-00:43:59
+00:36:57
7478 2273
293 / 345
-00:19:13
+00:31:14
00:34:26
-00:25:51
+00:17:49
1398 1398
51 / 64
-00:11:47
+00:11:35
01:08:15
-00:38:30
+00:38:46
10401 3213
410 / 461
-00:20:55
+00:29:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii