Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:45
-00:43:09
+00:37:47
7662 2389
79 / 99
-00:16:07
+00:37:45
01:04:57
-00:41:48
+00:35:28
9432 2636
74 / 94
-00:18:13
+00:23:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii