Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:24
-00:32:58
+00:40:03
7112 4777
M20 : 927
96 / 110
-00:12:17
+00:38:26
01:01:53
-00:44:52
+00:32:24
8306 6279
67 / 94
-00:21:17
+00:20:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii