Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:51
-00:38:03
+00:42:53
8363 5553
69 / 74
-00:11:58
+00:29:28
00:55:05
-00:51:40
+00:25:36
4912 4265
30 / 84
-00:41:53
+00:13:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii