Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:14
-00:44:48
+00:34:32
6005 4180
M30 : 1730
258 / 327
-00:37:25
+00:30:59
01:07:02
-00:41:13
+00:37:09
5206 4296
197 / 268
-00:34:51
+00:30:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii