Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:48
-00:31:14
+00:48:06
7268 4610
M30 : 1897
238 / 247
-00:09:40
+00:41:12
00:58:44
-00:48:01
+00:29:15
6820 5488
246 / 476
-00:38:12
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii