Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:29
-00:41:41
+00:32:09
5892 4452
M30 : 1987
277 / 377
-00:32:11
+00:32:09
00:53:54
-00:56:00
+00:24:56
3584 3099
158 / 377
-00:32:23
+00:17:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii