Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:17
-00:48:37
+00:32:19
6363 1607 113
221 / 311
-00:30:38
+00:29:00
01:11:23
-00:35:22
+00:41:54
11012 3596 147
442 / 476
-00:25:33
+00:39:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii