Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:47
-00:36:23
+00:37:27
7236 2174
K40 : 339
110 / 129
-00:20:21
+00:33:38
01:03:29
-00:46:25
+00:34:31
6926 1932
110 / 139
-00:24:16
+00:25:29
01:02:59
-00:43:46
+00:33:30
8758 2249
122 / 167
-00:32:21
+00:23:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii