Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:51
-00:33:19
+00:40:31
7732 2471
K30 : 1175
340 / 377
-00:23:49
+00:40:31
01:11:25
-00:35:20
+00:41:56
11024 3605
510 / 541
-00:28:48
+00:36:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii