Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:09
-00:39:13
+00:33:48
5973 1694
K30 : 818
269 / 360
-00:27:21
+00:33:48
00:31:13
-00:17:31
+00:14:46
945 945
45 / 112
-00:11:33
+00:14:40
01:00:45
-00:49:09
+00:31:47
6204 1532
280 / 388
-00:26:08
+00:24:15
01:10:34
-00:36:11
+00:41:05
10879 3509
552 / 599
-00:17:44
+00:36:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii