Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:51
-00:37:19
+00:36:31
7034 2070
K20 : 669
69 / 80
-00:12:43
+00:25:37
01:00:02
-00:46:43
+00:30:33
7500 1645
48 / 84
-00:46:43
+00:14:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii