Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:43:22
+00:30:28
5428 1216
K20 : 381
174 / 289
-00:21:11
+00:24:04
01:03:50
-00:46:04
+00:34:52
6999 1978
224 / 287
-00:20:29
+00:30:37
01:07:11
-00:39:34
+00:37:42
10115 3032
321 / 363
-00:13:28
+00:32:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii