Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:27
-00:41:35
+00:37:45
6549 2164
K30 : 994
294 / 337
-00:32:06
+00:30:34
01:14:42
-00:29:28
+00:44:22
8144 2728
K30 : 1292
384 / 404
-00:16:44
+00:36:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii