Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:25
-00:41:09
+00:35:48
6853 5529
265 / 336
-00:33:24
+00:28:59
00:59:54
-00:48:51
+00:31:08
4384 3878
178 / 293
-00:42:08
+00:20:59
01:02:12
-00:46:03
+00:32:19
4396 3764
162 / 268
-00:39:41
+00:25:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii