Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:16
-00:41:46
+00:37:34
6532 2153
K40 : 494
416
276 / 302
-00:26:11
+00:32:13
01:02:01
-00:44:44
+00:32:32
8361 2051 110
328 / 461
-00:27:09
+00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii