Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:10
-00:46:44
+00:34:12
6846 1887
228 / 299
-00:19:35
+00:25:55
00:30:35
-00:29:42
+00:13:58
768 768
20 / 67
-00:19:09
+00:07:25
01:10:28
-00:36:17
+00:40:59
10860 3495
363 / 392
-00:14:41
+00:32:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii