Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:05
-00:34:40
+00:42:36
11111 3657
370 / 392
-00:13:04
+00:34:00
01:03:19
-00:44:56
+00:33:26
4587 692
189 / 260
-00:25:47
+00:25:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii