Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:17
-00:30:42
+00:29:20
4277 3140
M30 : 680
198 / 311
-00:17:15
+00:24:53
01:08:34
-00:35:36
+00:38:14
7380 5126
M30 : 2243
369 / 438
-00:22:00
+00:27:39
01:05:54
-00:44:00
+00:36:56
7470 5203
403 / 485
-00:31:32
+00:29:35
00:59:29
-00:47:16
+00:30:00
7237 5718
345 / 593
-00:32:32
+00:23:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii