Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:47:19
+00:33:37
6673 1788
290 / 377
-00:23:42
+00:26:14
00:54:40
-00:52:05
+00:25:11
4679 582
231 / 541
-00:45:33
+00:20:13
00:24:56
-00:24:22
+00:07:24
59 59
8 / 86
-00:15:41
+00:07:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii