Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:11
-00:41:43
+00:39:13
7917 5390
64 / 74
-00:15:38
+00:25:48
01:05:09
-00:41:36
+00:35:40
9479 6821
61 / 84
-00:31:49
+00:23:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii