Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:15
-00:39:33
+00:29:21
4257 1036
K40 : 252
115 / 173
-00:26:43
+00:24:59
00:52:54
-00:39:05
+00:20:57
2003 246
K40 : 31
44 / 142
-00:27:10
+00:12:29
00:25:01
-00:35:16
+00:08:24
113 113
3 / 55
-00:19:50
+00:03:59
00:25:07
-00:24:11
+00:07:35
66 66
3 / 42
-00:19:25
+00:02:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii