Nina Wieretiło

Biegiem na Pomoc
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:07:04
-56:38:01
+00:27:55
470 177
K20 : 33
1
4 / 4
+00:16:20
00:47:34
-01:02:20
+00:18:36
1329 91 1
13 / 130
-00:38:18
+00:05:44
00:48:11
-00:58:34
+00:18:42
1671 90 1
9 / 84
-00:58:34
+00:03:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii