Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:28
-00:34:06
+00:42:51
7933 1877
337 / 348
-00:16:41
+00:34:47
01:13:37
-00:35:08
+00:44:51
6513 1417
249 / 260
-00:17:20
+00:38:13
01:15:24
-00:32:51
+00:45:31
6120 1346
250 / 260
-00:22:02
+00:40:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii