Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:12
-00:36:33
+00:43:26
6408 1361
241 / 259
-00:23:20
+00:37:27
01:09:18
-00:38:57
+00:39:25
5536 1055
225 / 264
-00:29:47
+00:35:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii