ANNA OLENDER

10 warszawski pułk samochodowy / JW2420
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:12
-00:44:36
+00:24:18
2799 467
K30 : 217
1 1
124 / 300
-00:36:08
+00:21:21
01:03:14
-00:41:08
+00:31:53
5533 1456
K30 : 711
2 4
251 / 360
-00:29:16
+00:31:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii