Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:02
-00:25:20
+00:47:41
7833 2815
K16 : 85
58 / 61
-00:12:00
+00:38:59
01:01:40
-00:45:05
+00:32:11
8222 1989
77 / 102
-00:17:46
+00:24:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii