Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:21
-00:35:49
+00:38:01
7342 5108
M50 : 288
47 / 54
-00:19:06
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii