Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:58
-00:40:56
+00:40:00
8039 2607
348 / 377
-00:17:19
+00:32:37
01:03:00
-00:43:45
+00:33:31
8765 2254
398 / 541
-00:37:13
+00:28:33
00:34:00
-00:15:18
+00:16:28
1088 1088
67 / 86
-00:06:37
+00:16:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii