Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:38:09
+00:34:52
6209 1823
K40 : 359
177 / 227
-00:17:44
+00:27:59
01:12:32
-00:37:22
+00:43:34
8425 2851
214 / 226
-00:11:53
+00:36:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii