Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:10
-00:43:00
+00:30:50
5529 1267
K30 : 635
236 / 356
-00:35:21
+00:21:59
00:45:46
-01:00:59
+00:16:17
917 42
35 / 490
-00:55:10
+00:16:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii