Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:23
-00:27:56
+00:45:42
5955 2132
K30 : 850
225 / 232
-00:17:53
+00:39:38
01:18:19
-00:21:29
+00:47:25
6513 2318
K30 : 1003
269 / 274
-00:07:25
+00:44:37
01:14:23
-00:35:39
+00:43:41
7055 2510
K30 : 1161
316 / 326
-00:13:53
+00:40:25
01:15:24
-00:28:46
+00:45:04
8210 2776
K30 : 1319
393 / 413
-00:11:47
+00:41:15
01:12:59
-00:22:50
+00:43:03
9406 2540
454 / 478
-00:13:13
+00:42:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii