Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:37
-00:34:45
+00:38:16
6836 4667
M50 : 280
44 / 57
-00:16:47
+00:29:15
01:11:02
-00:24:47
+00:41:06
9246 6809
98 / 106
-00:10:37
+00:31:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii