Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:01
-00:31:44
+00:45:32
11455 7569
127 / 134
-00:07:31
+00:38:56
01:13:40
-00:22:09
+00:43:44
9459 6884
107 / 111
-00:05:34
+00:38:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii