Jerzy Szynkowski

Biegam Bo Lubię Wydminy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:51:16
-00:55:29
+00:21:47
3040 2798 1
25 / 111
-00:28:12
+00:13:14
00:54:41
-00:41:08
+00:24:45
4431 3989 1
40 / 100
-00:26:49
+00:17:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii