Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:29
-00:35:16
+00:42:00
11031 7424
97 / 102
-00:07:57
+00:33:54
01:03:05
-00:32:44
+00:33:09
7787 6164
92 / 115
-00:16:12
+00:25:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii