Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:43
-00:36:39
+00:36:22
6505 1985
K20 : 520
222 / 278
-00:27:58
+00:32:09
01:02:09
-00:42:01
+00:31:49
5812 1400
K20 : 443
181 / 278
-00:29:43
+00:25:44
01:02:54
-00:43:51
+00:33:25
8723 2230
329 / 476
-00:34:02
+00:30:44
01:01:41
-00:34:08
+00:31:45
7338 1425
254 / 333
-00:22:05
+00:28:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii