Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:17:26
-00:32:28
+00:48:28
8700 3040 12
198 / 200
-00:02:28
+00:40:20
01:20:09
-00:15:40
+00:50:13
9702 2717 6
227 / 228
+00:42:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii