Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:33
-00:43:37
+00:30:13
5359 4177
M20 : 1058
74 / 126
-00:18:57
+00:26:55
00:55:12
-00:40:37
+00:25:16
4691 4202
54 / 105
-00:22:32
+00:22:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii