Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:00
-00:46:45
+00:30:31
7478 5844
244 / 392
-00:25:09
+00:21:55
01:00:17
-00:35:32
+00:30:21
6852 5632
243 / 339
-00:30:16
+00:20:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii