Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:38
-00:28:32
+00:45:18
8233 2790
K30 : 1326
362 / 377
-00:19:02
+00:45:18
00:32:48
-00:27:29
+00:16:11
1128 1128
64 / 100
-00:12:19
+00:15:21
01:06:53
-00:39:52
+00:37:24
10031 2977
457 / 541
-00:33:20
+00:32:26
01:06:26
-00:29:23
+00:36:30
8584 2037
377 / 423
-00:16:42
+00:36:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii