Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:17
-00:40:53
+00:32:57
6099 4553
M30 : 2023
283 / 377
-00:31:23
+00:32:57
01:09:24
-00:40:30
+00:40:26
8100 5458
352 / 377
-00:16:53
+00:33:03
01:14:55
-00:20:54
+00:44:59
9526 6911
411 / 423
-00:08:13
+00:44:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii