Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:11
-00:39:37
+00:29:17
4244 3216
M60 : 60
15 / 22
-00:20:45
+00:17:35
00:54:40
-00:52:05
+00:25:11
4677 4096
21 / 49
-00:24:48
+00:12:40
00:54:50
-00:40:59
+00:24:54
4507 4052
26 / 46
-00:19:31
+00:10:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii