Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:25
-00:35:20
+00:41:56
11021 7419
545 / 585
-00:21:36
+00:39:45
01:02:30
-00:46:15
+00:33:44
4977 4270
201 / 259
-00:33:02
+00:27:45
01:11:32
-00:36:43
+00:41:39
5787 4613
239 / 264
-00:27:33
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii