Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:20
-00:39:50
+00:34:00
6418 4706
M30 : 2086
296 / 377
-00:30:20
+00:34:00
01:01:41
-00:48:13
+00:32:43
6464 4800
278 / 377
-00:24:36
+00:25:20
00:59:05
-00:36:44
+00:29:09
6373 5354
276 / 423
-00:24:03
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii