Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:34
-00:42:20
+00:38:36
7816 2474
164 / 189
-00:27:35
+00:27:25
01:02:35
-00:44:10
+00:33:06
8612 2174
175 / 244
-00:30:28
+00:23:18
00:29:02
-00:20:16
+00:11:30
388 388
6 / 21
-00:09:54
+00:03:09
01:03:57
-00:31:52
+00:34:01
7993 1729
159 / 202
-00:16:01
+00:27:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii